Om du upplever att livet går på autopilot kan coaching & mindfulness ge dig en medveten, modig, rolig  & hållbar "nystart"

Sustainable Core    

Coaching & mindfulness för dig i ditt livs ledarskap

 När är du som mest närvarande i ditt yrke och hemma? Vilken eventuell övertygelse stjälper mer än den hjälper dig?  Vad påverkar din världsuppfattning? Vad skulle det betyda för dig att leva ditt liv mera medvetet och hållbart?  Vad kan du göra just precis nu för att odla ditt mod?

I coachingprogrammet Sustainable Core får du under loppet av ca 4 månader träffa din egen professionella coach och mindfulnesstränare, en personlig tränare för ditt eget liv,  Nina Johansson. Med hjälp av Nina tar du fram en ögonblicksbild av hur du upplever livet just nu liksom hur din vision ser ut. Dom två beskrivningarna utgör starten för din medverkan i Sustainable Core. Sedan följer en coachprocess där du i ett lyhört samarbete med coachen får möjlighet att reflektera, medvetandegöra och kreera. Spännande. Ofta klargörande. Utmanande och roligt.

Upplägg och innehåll för Sustainable Core

  • Coachingprogrammet är uppbyggt kring fyra (4) utvecklingsblock som du och Know your Norths coach utforskar tillsammans. Mindfulnessträning utgör en grund för samtliga block.
  • Coachingen sker över Zoom och löper under cirka 4 månader. Programmet rymmer sju (7) sessioner med certifierade coachen Nina Johansson. Första sessionen är 90 minuter och övriga 55 minuter. Möjlighet till 3 kortare så kallad akutcoaching-tillfällen över telefon/Zoom ingår.
  • Sekretess råder. 
  • Coachingen är ett samarbete mellan coach och klient och förutsätter att klienten själv vill bli coachad och är motiverad och dedikerad att utveckla sig själv och sitt liv. Coachens primära ansvar är att vid coachsessionerna lyssna, ställa frågor, sammanfatta och utmana i tanke, känsla och inte minst handling. Klientens ansvar är att medvetandegöra, reflektera, kommunicera och planera under coachsessionerna och att agera i samklang med din handlingsplan mellan coachtillfällena.
  • Om behov av terapi finns, hänvisar Know your North vidare, då coaching inte är att likställa med terapi.

  • Finansiering
    Coachingen kan du antingen bekosta via din arbetsgivare eller privat. Många arbetsgivare är positiva till att erbjuda sina medarbetare coaching via företagets utbildningspott eller som stresshantering via friskvårdsbidrag.

Låter det här som något för dig?

Skicka ett mejl eller mess så bokar vi in ett första förutsättningslöst och kostnadsfritt Zoom-möte där vi pratar mer om vem du är, vad du eller din organisation vill utveckla liksom hur ett samarbete med Know your North skulle kunna se ut.