"Helst ska hållbarhetsansvariga brinna för det de gör utan att bränna ut sig"

Sustainable Core    

Coaching i det personliga ledarskapet för hållbarhetsansvariga & egentligen alla som aktivt jobbar för en hållbar värld

Att jobba med socialt, miljömässigt och etiskt hållbar utveckling i organisationer och samhällen är något av det viktigaste och mest inspirerande man kan göra tycker vi på Know your North. Rollen som hållbarhetsansvarig kan ibland upplevas som ensam och komplex. Ofta förväntas hållbarhetsansvariga få hela företag inklusive leverantörskedjan att gå i hållbar riktning. Hållbarhetsansvariga ska gärna vara både visionärer och strateger, analytiker och "doers" och diplomater som förenar en organisations hållbarhetsmål med kvalitets- och vinstmål.

En omöjlig ekvation?

Det tror inte vi. Däremot mycket komplext, stimulerande och energikrävande. Här kan ett samarbete med Know your Norths coach vara den pusselbit som gör att du hittar din egen hållbara, modiga och glädjefyllda väg fram där du fortsätter vara den unika, professionella och drivna eldsjäl du är utan att bränna ut dig. Via coachingprogrammet Sustainable Core kan vi hjälpa dig att stärka dig själv i såväl din businessroll som privat. 

Sustainable Core i korthet

Sustainable Core är ett skräddarsytt program där vår coach tillsammans med dig som jobbar med hållbarhetsfrågor, mejslar fram dina kärnvärden och olika livsmål, stärker din självkänsla och utvecklar din självkännedom samtidigt som du bygger en bro till din organisations värderingar. Tillsammans hittar vi din hållbara, konkreta och framgångsrika väg framåt.

Upplägg och innehåll för Sustainable Core

 • Coachingprogrammet består av sex (6) utvecklingsblock som du och Know your Norths coach utforskar tillsammans. Programmet löper under 3-6 månader och rymmer sex (6) träffar om vardera 55 minuter. Däremellan finns möjlighet till telefonkontakt och vid behov så kallad akutcoaching.

 • Coachsession (1) 
  Vid första coachtillfället väljer du ut ett till två livsområden som du vill utveckla och jobba med under din coachperiod. Det kan till exempel vara områdena Hälsa och Relationer. Dessa i sin tur rymmer olika vanor i din vardag, såväl på jobbet som hemma, som du kan välja att utveckla via coachingen. Under coachingen finns det även möjlighet att ta tag i ett av dina drömprojekt liksom att jobba mot något av dina långsiktiga livsmål.

 • Coachsession (2-5)
  Coachprogrammets andra till och med femte session är en spännande, rolig och utmanande period som ibland upplevs som en berg- och dalbana. Här sätter du tillsammans med din coach mål för dina valda livsområden, dina vardagsvanor och/eller drömprojekt. Tillsammans med din coach ser du även över eventuella hinder på vägen och inventerar resurser du har och behöver för att nå dina mål. Begränsande övertygelser och låg självkänsla är spännande utmaningar som är vanliga att möta på vägen. Dessa jobbar du och din coach parallellt med på väg mot dina uppsatta mål. Du tar även fram en handlingsplan som du och din coach kontinuerligt följer upp och vid behov utvecklar.
 • Av din coach får du under programmets gång möjlighet att anta olika spännande utmaningar och kreativa övningar som utvecklar dig och ditt personliga ledarskap, på väg mot dina uppsatta mål. Du sätter även upp egna aktiviteter som du genomför mellan coachgångerna.

 • Coachsession (6)
  Sista och sjätte gången firar vi och sammanfattar coachingen. Om önskan finns formulerar vi tillsammans hur ett fortsatt coachprogram, via din arbetsgivare eller privat, skulle kunna se ut för dig i din utveckling av ditt hållbara, personliga ledarskap i ditt liv.

 • Sekretess
  Know your Norths coaching är sekretessbelagd. Ett coachavtal skrivs under vid första coachtillfället av klient och coach.

 • Ansvar
  Coachingen är ett samarbete mellan dig och din coach där coachens primära ansvar är att vid coachsessionerna lyssna på dig, ställa frågor och utmana dig i tanke, känsla och inte minst handling. Ditt ansvar är att reflektera, kommunicera och planera under coachsessionerna och att agera i samklang med din handlingsplan mellan coachtillfällena. Coaching är inte terapi. Om behov finns av detta hänvisare Know your North dig vidare.

 • Finansiering
  Coachingen kan du antingen bekosta via din arbetsgivare eller privat. Många arbetsgivare är positiva till att erbjuda sina medarbetare coaching via företagets utbildningspott eller friksvårdsbidrag.

Låter det här som något för dig?

Hör av dig så ses vi för en kaffe och pratar mer om vem du är, vad du vill utveckla och hur Know your North kan stödja dig.