Om du upplever att livet går på autopilot kan coaching & mindfulness ge dig en medveten, modig, rolig  & hållbar "nystart"

Life Core    

Coaching & mindfulness för dig i ditt blomstrande livs ledarskap

 Vad skulle det betyda för dig, privat och professionellt, om du på riktigt började frigöra din unika potential och med tillit började leda och leva livet som det äventyr det är? Ditt unika livsäventyr!

I coachingprogrammet Life Core får du under loppet av ca 4 månader kontinuerligt träffa en egen professionell livsäventyrs-coach och mindfulnessguide, Nina Johansson. Med hjälp av Nina tar du fram en ögonblicksbild av hur du upplever livet just nu liksom hur dina drömmars vision ser ut. Dom två beskrivningarna utgör starten för din medverkan i Life Core. Sedan följer en vindlande och samtidigt kraftfull coach-process där du i ett lyhört, kreativt och engagerat samarbete med din coach, får möjlighet att reflektera, medvetandegöra och börja prova dig fram. Att med närvaro röra dig mellan tanke, känsla och action. Spännande. Ofta klargörande. Utmanande och roligt. Och inte minst frigörande! Du blir mer grundad i dig själv samtidigt som du vågar ta nya kliv. Du hittar din egen värdegrund - det som är viktigt på riktigt i just ditt liv och ledarskap. Och du tar ut din riktning i livet, privat och professionellt. Dessutom både får du fatt i och släpper gammalt bagage i form av gamla hämmande övertygelser. Nina har själv blivit coachad i olika omgångar och känner väl till den frigörandeprocessen och har en diger och kreativ verktygslåda och lyhörd metodik som du får utforska skräddarsytt för just dig i Life Core Programmet.

Upplägg och innehåll för Life Core

 • Coachingprogrammet är uppbyggt kring fyra (4) utvecklingsblock som du och Know your Norths coach utforskar tillsammans. Mindfulnessträning utgör en grund för samtliga block.
 • Coachingen sker främst över Zoom och löper under cirka 4 månader. Programmet rymmer sju (7) sessioner med certifierade ledsrakspacoachen och diplomerade mindfulnessguiden Nina Johansson. 
 • Första sessionen är 90 minuter och övriga 55 minuter. Möjlighet till 3 kortare så kallad akutcoaching-tillfällen över telefon/Zoom ingår.
 • Sekretess råder. 
 • Coachingen är ett lyhört, kreativt och tryggt samarbete mellan klient och coach. Coaching-processen förutsätter att klienten själv vill bli coachad och att hen är motiverad och dedikerad att utveckla sig själv och sitt liv, privat såväl som professionellt. 
 • Coachens primära ansvar är att vid coachsessionerna lyssna med full närvaro, ställa utforskande frågor, sammanfatta det som sägs samt utmana i tanke, känsla och inte minst handling. 
 • Klientens ansvar är att medvetandegöra, reflektera, kommunicera och planera under coachsessionerna och att agera i samklang med din handlingsplan mellan coachtillfällena.
 • Om behov av terapi finns, hänvisar Know your North vidare, då coaching inte är att likställa med terapi.

 • Finansiering
  Coachingen kan du antingen bekosta via din arbetsgivare eller privat. Många arbetsgivare är positiva till att erbjuda sina medarbetare coaching via företagets utbildningspott eller som stresshantering via friskvårdsbidrag.

Låter det här som något för dig?

Skicka ett mejl eller mess så bokar vi in ett första förutsättningslöst och kostnadsfritt Zoom-möte där vi pratar mer om vem du är, vad du eller din organisation vill utveckla liksom hur ett samarbete med Know your North skulle kunna se ut.