"Börja utveckla en ny positiv vana idag och du är på väg mot ett nytt sätt att leva imorgon"


Core  

Coaching för dig som vill använda din fulla potential för ett närvarande, hållbart, modigt och glädjefyllt liv, hemma & på jobbet, och därmed lägga grunden för att medverka till en mer omtänksam och kreativ värld


Vad roligt att du vill veta mer om Know your Norths coachande program Change.  

Så här ser vi på det:
Ju mer dedikerad, nyfiken och modig du är i tanke, känsla och handling när du väljer att vara med i Know your Norths coachingprogram Core, desto mer genomgripande och hållbar livsutveckling kommer du att uppleva privat och yrkesmässigt, med stöd av vår Life Adventure Coach Nina Johansson.  

Know your Norths coachingprogram Core är lösningsorienterat, framtidsinriktat och upplevelsebaserat. Coachingen utgår från dig, ditt nuläge och din längtan. Och det är i gapet mellan nuläge och önskat läge coachingen sker.  Det är i det här spacet  coachen utmanar dig i dina tankar, känslor och handlingar och det är här utvecklingen sker i ditt ledarskap och liv. Här och nu, genom att prova olika tankar och perspektiv, medvetandegöra känslor och övertygelser. Prova nya tillvägagångssätt.

 

Coachingprogrammet Core upplägg och innehåll

Core består av sju moduler som du och Know your Norths coach Nina Johansson utforskar tillsammans. Programmet löper under 3-6 månader och rymmer (7) träffar om vardera 60 minuter. Däremellan finns möjlighet till telefonkontakt och vid behov så kallad akutcoaching.

Modul 1

Vid första coachtillfället väljer du ut livsområden som du vill utveckla och jobba med under din Core-coachperioden. Det kan till exempel vara områdena hälsa och relationer. Dessa i sin tur rymmer olika vanor i din vardag, såväl hemma som på jobbet, som du kan välja att utveckla via coachingen. Det finns även möjlighet att ta tag i ett av dina drömprojekt.

"Redan efter första coach-sessionen började jag träna enligt min nya träningsplan. Det här med att tänka igenom hur vardagen ser ut och när det passar bäst att träna, att stämma av och få ett ok hemma och att jag berättade för min bror hur min träningsplan ser ut hjälpte mig att hålla i träningen när jag kände att tiden inte räckte till",  

Citat från klient som Know your North coachat

Modul 2-6

Coachprogrammets andra till och med sjätte sjätte är en spännande, rolig och utmanande period som ibland upplevs som en berg- och dalbana. Här sätter du tillsammans med din coach mål för dina valda livsområden. Tillsammans med coachen ser du även över eventuella utmaningar på vägen och inventerar resurser på väg mot dina mål. Begränsande övertygelser och låg självkänsla är spännande utmaningar som är vanliga att möta på vägen. Dessa jobbar du och din coach parallellt med på väg mot dina uppsatta mål. Du tar även fram din egen handlingsplan som du och din coach kontinuerligt följer upp och vid behov utvecklar.

Av din coach får du under programmets gång möjlighet att anta olika spännande utmaningar och kreativa övningar som utvecklar dig och ditt personliga ledarskap, på väg mot dina uppsatta mål. Du sätter även upp egna aktiviteter som du genomför mellan coachgångerna.
"Jag gjorde ett livscollage. Klippte och klistrade, drömde, och hade verkligen roligt när jag tog fram det. Fyra år senare levde jag mitt drömcollage" 

Citat från klient som Know your North coachat

Modul 7

Sista och sjunde gången firar vi och sammanfattar coachingupplevelsen. Om önskan finns formulerar vi tillsammans hur ett fortsatt coachprogram, via din arbetsgivare eller privat, skulle kunna se ut för dig i din fortsatta utveckling av ditt hållbara och personliga ledarskap, i ditt livsäventyr. 


"Det känns nästan lite läskigt. Jag har haft den här drömmen så länge och nu håller den på att bli verklighet",

Citat från klient som Know your North coachat


Kontakta mig gärna på nina.johansson@gmail.com eller 070-444 00 54 så ses vi över en kaffe och pratar om hur Know your North kan stödja dig eller dina medarbetare på ledarskapsresan
Sekretess

  • Know your Norths coaching är sekretessbelagd. Ett coachavtal skrivs under.

Ansvar

  • Coachingen är ett samarbete mellan dig och mig Nina som coach där coachens primära ansvar är att leda själva coachprocessen och att vid coachsessionerna lyssna på dig, ställa frågor och utmana dig i tanke, känsla och inte minst handling. Ditt ansvar är att reflektera, kommunicera och planera under coachsessionerna och att agera i samklang med din handlingsplan mellan coachtillfällena. Coaching bygger alltid på ett frivilligt åtagande och en vilja och öppenhet inför att utveckla sig själv och sitt liv. Coaching är inte terapi.

Finansiering
  • Coachingen kan du antingen bekosta via din arbetsgivare eller privat. Många arbetsgivare är positiva till att erbjuda sina medarbetare coaching via företagets utbildningspott eller friksvårdsbidrag 


Happy - happy

  • Individanpassad coaching ger kollektiv nytta och glädje - hemma, på jobbet och i samhället. En medmänniska och medarbetare som känner väl till och utgår från sina kärnvärden och agerar hållbart inom livets alla områden, inspirerar sin omgivning att i sin tur utveckla sin unika potential och agera utifrån sitt bästa och hållbara jag och hållbara vi. 

Har du koll på dina kärnvärden, det som är din kompass i livet?