Intervju med en coachklient

Coachklient M, 37 år, kommunikationsspecialist, bankväsendet (det är inte klienten som är på bilden)

Hur har du upplevt ditt coaching-halvår med Know your North?

- Jag upplevde coachningen som väldigt bra för mig och min personliga utveckling. Nina på Know your North hjälpte mig att hitta stjälpande mönster och tankesätt. Jag fick olika frågor och övningar som gjorde att jag kunde förändra mina tankar och lyfta mig själv.

Har du uppnått några andra konkreta resultat?

- Ja, jag känner mig gladare och har faktiskt mycket mindre dåligt samvete för saker idag än innan coachningen. Jag gör mer saker som är för mig och prioriterar mer än tidigare mig själv, min familj och mina val.  Jag har också blivit bättre på att inte alltid säga ja till allt, vilket var något jag oftast gjorde tidigare på jobbet. Och ett roligt yttre kvitto på att coachningen verkligen har gjort avtryck var när min chef vid det årliga medarbetarsamtalet, återkopplade att han upplevde att jag hade gått som allra mest framåt i just min personliga utveckling.

Hur skulle du beskriva din coach Nina?

- Nina gjorde mig medveten om mönster hos mig som jag själv inte tidigare hade uppmärksammat. Hon utmanade mig med olika frågor och övningar som gjorde att jag kunde bryta mönster som inte stödde mina värderingar och mål.  Och hon  lyssnade verkligen fullt ut på mig och stärkte mig ytterligare genom att få mig att se och uppskatta allt positivt som jag är och har i mitt liv.