Hur formar du ditt liv utifrån dina tankar, känslor & actions just nu?

Know your Norths coaching fortsättning

"Visionen av dina gränser är gränsen för din vision"

Coaching
Know your Norths coaching  är ett förhållningssätt som syftar till att hjälpa dig att utifrån ett nuläge och din unika potential nå en önskad, positiv och konstruktiv utveckling i ditt liv utifrån din värdegrund, dina tankar, känslor och handlingar. Coachingen är framtidsinriktad, positiv och upplevelsebaserad med fokus på handling. Insikt räcker inte i Know your Norths coaching. Det är genom att göra vi  förändrar våra beteenden och därmed våra och andra människors liv. Genom att ställa lyhörda och kraftfulla frågor hjälper Know your North dig att bli mer medvetna om dina tankar, känslor och handlingar och att utifrån dem och ett önskat framtida läge, agera annorlunda än tidigare, att förändra vanor och omständigheter, att bli medveten om och flytta  gränser och därmed utveckla dig själv och ditt liv, professionellt och privat.

Frågor du kan ställa till dig själv eller dina medarbetare efter en coachingutbildning - för att få syn på din/deras utveckling kan vara:
Hur är dina relationer annorlunda idag? Hur är ditt tänkande annorlunda? Vilka problem kan du lösa nu som du inte kunde innan? Vilka möjligheter ser du nu som du inte såg tidigare? Hur har din syn på vad som är sant förändrats? Hur konstruerar du din uppfattning av världen idag jämfört med tidigare?


Mental Träning
Ett av grundfundamenten i Know your Norths coachingmetodik är att hjälpa människor att bli medvetna om sitt inre spel, dvs att objektivt iakta sina befintliga tankar som i sin tur ger upphov till känslor och handlingar. I mental träning väljer man att fokusera på och medvetandegöra de tankar som stärker, visualiserar dem samt kopplar dem till så kallade positiva triggers. Den Mentala Träningen tar sitt avstamp i idrotten där boken The Inner Game of Tennis av Timothy Gallwey från 1974 av många anses vara en av föregångarna. Likaså Lars-Eric Uneståhls Integrerade Mentala Träning som han utvecklade från 1969 och framåt och som betonar så kallad omedveten inlärning utifrån bilder. 

Neurolingvistisk programmering (NLP)
Inom coaching är språket en viktig källa till information. Inte bara VAD som sägs utan även HUR det sägs, vilka ord som används liksom vad som inte sägs. Know your North hjälper dig att uppmärksamma  hur du kommunicerar och uppmuntrar dig att hitta det språk som vidgar istället för begränsar. NLP utgår ifrån ett antal grundantaganden, varav fyra är gemensamma med coaching metodologin:

1. Vi har alla de resurser vi behöver
2. Vi gör alltid de bästa val vi kan
3. Alla beteenden har en positiv intention
4. Om du vill förstå - handla