Om du upplever att arbetet går på slentrian kan coaching & mindfulness ge medarbetarna en medveten, modig, rolig  & hållbar "nystart" för mod, innovation och välmående

Hus-Coach   

- abonnemang av ledarskapscoaching för er organisations medarbetare

 Vad skulle det betyda för er organisation om era medarbetare på riktigt började frigöra sin unika potential och bidra och samskapa utifrån den på er arbetsplats?

  • Med abonnemang på Know your Norths Hus-Coach;  erbjuds era medarbetare kontinuerlig ledarskapsutveckling. Grund-coachingen med Hus-Coachen tar alltid avstamp i hur medarbetarna upplever livet just nu, såväl privat som yrkesmässigt. 

  • Medarbetarna får även möjlighet att sätta ord på sin längtan; vad de drömmer om i livet. Nuläge och drömläge utgör sedan starten för coaching med Hus-Coachen. 

Efter det följer en kraftfull coach-process där medarbetarna i ett lyhört, kreativt och engagerat samarbete med Hus-Coachen, får möjlighet att reflektera, medvetandegöra och prova sig fram. Att med närvaro röra sig mellan tanke, känsla och action. Spännande! Ofta klargörande. Utmanande. Och inte minst frigörande

Under och efter den coachande processen känner den coachade sig mer grundad i sig själv samtidigt som en upplevelse av att en mer grundad tillit och mod infunnit sig som gör att klienten med ny tillförsikt vågar ta nya kliv inom områden där hen tidigare upplevt exempelvis en känsla av att sitta fast; klienten går från att gå runt i tanke-loopar till att prova på - ta action.

  • Klienterna mejslar tillsammans med Hus-Coachen alltid fram sin värdegrund.  Den processen i sin tur leder bland annat till klarar gränssättningar och enklare att fatta välgrundade beslut; privat och professionellt. Dessutom får de medarbetare som väljer att bli coachade nästan alltid fatt i och lösgör gamla hämmande övertygelser. 

  • Know your Norths Hus-Coach är en erfaren och certifierad ledarskapscoach och diplomerad mindfulnessguide med en kraftfull och kreativ verktygslåda och lyhörd metodik som klienterna får ta del av utifrån just deras specifika nuläge och önskade riktning.

  • Finansiering
    Hus-Coachen är ett abonnemang där villkoren skräddarsys utifrån den abonnerande organisationens behov. Många arbetsgivare är positiva till att erbjuda sina medarbetare coaching via företagets utbildningspott eller som stresshantering via friskvårdsbidraget.

Låter det här som något för dig och din organisation?

Skicka ett mejl till nina@knowyournorth.se så bokar vi in ett första förutsättningslöst och kostnadsfritt Zoom-möte där vi pratar mer om vad du eller din organisation vill utveckla liksom hur ett samarbete med Know your North skulle kunna se ut.