"Tanke-Känsla-Handling - när den länken är medveten och hållbar så strålar  ännu en stjärna till glädje för oss alla"  Nina Johansson, Know your North 

Know your Norths coaching

"Visionen av dina gränser är gränsen för din vision"

Know your Norths coachingmetodik är positiv, framtidsfokuserad och handlingsinriktad och tar sitt avstamp i en internationellt, certifierad coachprocess, i mindfulness, i mental träning och NLP (neurolingvistisk programmering) - det vill säga hur hjärnan fungerar och hur vi kan träna upp vår egen mentala förmåga.

Coaching är ett förhållningssätt som syftar till att hjälpa människor att, utifrån ett nuläge och sin unika potential, nå en önskad, positiv och konstruktiv utveckling i sina liv utifrån sin värdegrund, sina tankar, känslor och handlingar.

Coaching som process är framtidsinriktat, positivt och upplevelsebaserat med fokus på handling. Insikt räcker inte i coaching. Det är genom att göra vi människor förändrar våra beteenden och därmed våra och andra människors liv - och världen.

Genom att ställa kraftfulla frågor hjälper Know your Norths dig och/eller dina medarbetare att bli mer medvetna om pågående  tankar, känslor och handlingar.   och ett önskat framtida läge, börja agera annorlunda än tidigare, förändra tankar, vanor och omständigheter, bli medveten om, flytta eller ersätta hämmande gränser och övertygelser och  därmed utveckla sig själva, sina liv och världen.