"Tanke-Känsla-Handling - när den länken är hållbar och glöder så strålar ännu en stjärna till glädje för oss alla"  

Fakta coaching

"Visionen av dina gränser är gränsen för din vision"

Know your Norths coachingmetodik är positiv, framtidsfokuserad och handlingsinriktad och tar sitt avstamp i en internationellt, certifierad coachprocess, i mental träning och NLP (neurolingvistisk programmering) - det vill säga hur hjärnan fungerar och hur vi kan träna upp vår egen mentala förmåga.

Coaching är ett förhållningssätt som syftar till att hjälpa människor att, utifrån ett nuläge och sin unika potential, nå en önskad, positiv och konstruktiv utveckling i sina liv utifrån sin värdegrund, sina tankar, känslor och handlingar.

Coaching är framtidsinriktat, positivt och upplevelsebaserat med fokus på handling. Insikt räcker inte i coaching. Det är genom att göra vi människor förändrar våra beteenden och därmed våra och andra människors liv.


Genom att ställa kraftfulla frågor hjälper coachen människor att bli mer medvetna om sina tankar, känslor och handlingar och att utifrån dem och ett önskat framtida läge, agera annorlunda än tidigare, att förändra vanor och omständigheter, att bli medveten om och flytta gränser och därmed utveckla sig själva och sina liv.